Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ -- ΣΠΑΡΤΗ
ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ -- ΚΑΡΝΕΙΟΣ
Μεταγειτνιών δεύτερος μὴν παρὰ Άθηναίοις · ἐν δὲ τούτο Άππόλων , μεταγειτνίω θύνουθσιν ,<< ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΙΔΑ >>
Μεταγειτνιών μην Άθήνασι δεύτερος ώνομάσθαι δὲ φασιν ἀπὸ τῆσ μεταβάσεως τῆσ εἰσ τὸ ἄστυ ταύτης τῶ μηνὶ τούτω γενομένης ὑπὸ θησέως
Μεταγειτνιών ὀνομάζεται ὁ δεύτερος μῆνας τῶν Ἀθηναίων διότι κατ αὐτὸν θυσιάζουν στὸν Μεταγείτνιον Ἀπόλλωνα , { Λέγεται ὅτι ἀπὸ τὴν μετάβαση τοῦ θησέως εἰσ τὸ ἄστυ ( στὴν πόλη ) ἡ ὁποία ἔγιναι κατὰ τον μῆνα αὐτόν
Δημοσίευση σχολίου